Loading...

Maksilofacijalna hirurgija Prof. Dr Živorad Nikolić

Kraniofacijalna hirurgija

Kraniofacijalna hirurgija

 

Kraniofacijalna hirurgijaje spoj izmedju hirurgije lica i vilica i neurohirurgije, pa je izvodi tim specijalista hirurga za neurohirurgiju i hirurgiju lica i vilica ili plastičnu hirurgiju. Ova nova grana hirurgije se bavi urodjenim i stečenim deformacijama lobanje i lica, tumorima i traumom baze lobanje i skeleta lica.

 

Ovo su veoma delikatni hirurški zahvati tokom kojih se kombinovanim pristupom, otvara lobanjska dublja i kosti lica odvajaju od lobanjskih kostiju, remodeluju i ponovo spajaju u jednu celinu čime se rešavaju problemi najtežih deformacija glave kod dece u ranom uzrastu.

 

Osim toga se u slučajevima tumora baze lobanje, kao i teško dostupnih tumora glave ovim tehnikama omogućava pristup i uklanjanje tumora u potpunosti!

 

U slučajevima teških povreda sa višestrukim prelomima lica i baze lobanje moguće je spojiti i rekonstrusati kompletni skelet glave, bez rizika od postraumatskih deformacija ili ponekad i smrtonosnih meningitisa.